Regressionsterapi Malmö | terapistugan.se

Regressionsterapi

Regression (tillbakagång) är en terapiform där man går tillbaka till tidigare händelser eller situationer för att kunna utforska dem mer grundligt. Man kan utgå från befintliga minnen eller bara en känsla, man kan ha ett speciellt "problem" i fokus eller utan att ha några speciella förväntningar låta det som dyker upp få komma fram och medvetandegöras.

Regression är ett effektivt sätt att nå det undermedvetna och upptäcka hur gamla minnen eller det symboliska som kommit fram kan påverka livssituationen just nu och tala om vad man kan behöva arbeta med och förändra.

Man börjar med en djup avslappning för att sen visualisera(med hjälp av inre bilder) och uppleva. Efteråt så samtalar vi om upplevelsen.

Regression går bra att göra vid ett enstaka tillfälle som en upplevelse eller som ett verktyg i en pågående samtalsterapi. Ett annat alternativ är en regelbunden regressionsterapi där vi varvar samtal med regression.

Regressionsterapi med samtal 2 timmar 1400kr