Samtalscoach Malmö | terapistugan.se

Coachsamtal

I coachning fokuserar vi mer på nu och här och framåt, vi går inte på djupet på samma sätt som man gör i terapi.

Vi sätter upp mål och arbetar aktivt tillsammans för att utforska dina alternativ och ta fram outnyttjad potential.

Coachsamtal lämpar sig för både det privata och för arbetslivet och kan medvetandegöra syfte och mål i livet.

I coachning arbetar jag med kognitiv psykosyntes som är handlingskraftig och vi ser hur du kan ta hjälp av din vilja för att nå dina uppsatta mål.

Vi börjar med 5 träffar varannan vecka och efter utvärdering kan vi träffas fler gånger vid behov.

Coachsamtal 1 timme 700kr