Samtalsterapi Malmö | terapistugan.se

Samtalsterapi

I terapin får du möta dig själv och ditt inre på ett tryggt sätt och utforska gamla mönster och föreställningar. Det är här du får lov att finnas med dina tankar och känslor. Det finns någon som lyssnar och finns med på "vägen" och tillsammans tittar vi på hur det förflutna påverkar dig idag och vad som kan förändras.

Det kan finnas olika anledningar till varför man söker terapi som t e x livskris, depression, ångest, dålig självkänsla, sorg, relationsproblem, utbrändhet, stress, en känsla av att ha fastnat och inte komma vidare, en önskan om att utvecklas o s v.

 

Jag arbetar integrativt med olika metoder och psykologiska teorier från t ex humanistisk, existentiell, psykodynamisk psykologi och psykosyntes.

Psykosyntesen lär oss att förstå och att se mönster men ger även konkreta verktyg för att kunna förändra vår tillvaro. Den ser till helheten: att kropp, själ, tankar och känslor hör ihop och att vi kan ta hjälp av vår kreativitet och intuition. Istället för att fokusera på det sjuka ser man till det friska i varje individ.

 

I samtalet kan vi t ex utforska vad du har för "roller" i ditt liv (delpersonligheter), hur du använder din vilja, varför du alltid "hamnar" i samma situationer/relationer (iscensättningar).

I terapin startar man upp en process och för att hålla den processen levande är det önskvärt att träffas en gång i veckan. Det är individuellt hur många gånger och hur lång en terapi är och när vi avslutar terapin har vi alltid ett avslutningssamtal.

 

Terapi är att satsa på sig själv i ett längre perspektiv.

Samtalsterapi 1 timme 700kr